ROK 2012

 

      FAKTÚRY                                              OBJEDNÁVKY

 

      Faktury1-2012.                                Objednavky 1-2012.   

(zverejnené  3. 2. 2012)                          (zverejnené 3. 2. 2012)

 

      Faktury2-2012.                               Objednavky 3-2012.  

(zverejnené 5. 3. 2012)                            (zverejnené 12. 3. 2012)

 

       Faktury3-2012.                                  Objednavky4-2012.

 (zverejnené 2. 4. 2012)                            (zverejnené 4. 5. 2012)

 

        Faktury4-2012.                               Objednavky5-2012.

  (zverejnené 4. 5. 2012)                         (zverejnené 18.5.2012)

 

        Faktury5-2012.                               Objednavky5-2012-6.

  (zverejnené 05. 06. 2012)                       (zverejnené 23. 5. 2012)

 

       Faktury6-2012.                                Objednavka1-2012SF.

 (zverejnené 29. 06. 2012)                        (zverejnené 30. 05. 2012)

                                                  

        Faktury7-2012.                                 Objednavky5-2012-78

  (zverejnené 01. 08. 2012)                        (zverejnené 30. 05. 2012)

 

        Faktury8-2012.                                Objednavky5-2012-6.

  (zverejnené 05.09.2012)                          (zverejnené 05. 06. 2012)

 

           Faktury9-2012.                                Objednavky6-2012-9

   (zverejnené 03. 10. 2012)                       (zverejnené 25. 06. 2012)

 

          Faktury10-2012.                            Objednavky6-2012-10

   (zverejnené 31. 10. 2012)                       (zverejnené 29. 06. 2012)

 

         Faktury11-2012.                                 Objednavka11-2012.

    (zverejnené 03. 12. 2012)                      (zverejnené 01. 08. 2012)

                                                               

           Faktury12-2012                                   Objednavka12-2012

   (zverejnené 03. 01. 2013)                        (zverejnené 24. 09. 2012)

                                                               

                                                                Objednavka13-2012

                                                             (zverejnené 02. 10. 2012)

 

                                                                Objednavka14-2012

                                                             (zverejnené 03. 10. 2012)

 

                                                                Objednavka15-2012                                                               

                                                             (zverejnené 04. 10. 2012)

 

                                                                Objednavka16-2012

                                                             (zverejnené 22. 10. 2012)

 

                                                               Objednavka17-2012.

                                                             (zverejnené 27. 10. 2012)

 

                                                             Objednavka18,19-2012.

                                                            (zverejnené 14. 11. 2012)

 

                                                              Objednavka20-2012.

                                                            (zverejnené 16. 11. 2012)

 

                                                              Objednavka21-2012.

                                                            (zverejnené 19. 11. 2012)

 

                                                             Objednavka22-2012.

                                                           (zverejnené 20. 11. 2012)

 

                                                            Objednavka24-25-2012.

                                                            (zverejnené 23. 11. 2012)

 

                                                             Objednavka26-2012.

                                                            (zverejnené 26. 11. 2012)

 

                                                             Objednavka27-2012.

                                                           (zverejnené 03. 12. 2012)

 

                                                             Objednavka28-2012 

                                                           (zverejnené 11. 12. 2012)

 

                                                             Objednavka29-2012.

                                                           (zverejnené 11. 12. 2012)

 

                                                             Objednavka30-2012.

                                                          (zverejnené 11. 12. 2012)

 

                                                              Objednavka31-2012.

                                                           (zverejnené 20. 12. 2012)    

 

                                                             Objednavka32-2012.

                                                          (zverejnené 20. 12. 2012) 

 

                                                           Objednavka33-2012.   

                                                         (zverejnené 20. 12. 2012)

 

                                                           Objednavka34-2012.

                                                         (zverejnené 20. 12. 2012)

 

                                                           Objednavka35-2012.

                                                         (zverejnené 20. 12. 2012)

 

                                                           Objednavka36-2012.

                                                         (zverejnené 27. 12. 2012)

 

                                       ZMLUVY

 

                              kolektivna zmluva 2012

                                (zverejnené 3.2.2012)

 

               Zmluva o najme nebytovych priestorov.1a2012. 

                               (zverejnené 14.2.2012)          

 

                                 Darovaciazmluva.

                               (zverejnené 21.3.2012)   

 

                          Kupna zmluva - TempoVit spol.s.r.o.

                               (zverejnené 10. 05. 2012)

 

                           Kúpna zmluva - ATC - JR, s.r.o

                              (zverejnené 10. 06. 2012)

 

                            Zmluva  o dodávke stravy

                             (zverejnené 03. 09. 2012)

             

                     Dodatok k zmluve o dodávke stravy 

                           (zverejnené 04. 09. 2012)

 

                              Zmluva - LUNYS s.r.o

                           (zverejnené 24. 09. 2012)

 

                            Zmluva  - LUNYS, s.r.o

                           (zverejnené 24. 09. 2012) 

 

                        Zmluva mandátna - technik PO

                          (zverejnené dňa 16. 10. 2012) 

 

                          Zmluva o dielo  - STAVPOČ

                          (zverejnené dňa 30. 10. 2012)  

 

                       Zmluva o dielo.  - LS spol. s.r.o   

                          (zverejnené dňa 15. 11. 2012)