ZAMESTNANCI  MŠ :  

V našej materskej škole výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú

pani učiteľky.

Riaditeľka materskej školy  --  Mgr. Jankovská Zdena

Pani učiteľky: Šandriková  Ľubica

                       Zubáčová  Iveta

               Mgr.Strapková Denisa

               Mgr.Lipčejová  Mária

                      Strelcová  Adriana

                 Bc. Korvíniová  Veronika

                       Balkóciová  Jana

                       Nulíčková  Zuzana

                Bc. Mazúchová Ivana

               Mgr. Klimová Lucia

               Mgr. Kamodiová Monika

               Mgr. Kozáková Lucia

                     

Poriadok udržiavajú pani upratovačky:  Balážová  Lýdia

                                                        Benačková  Marcela

                                                        Drahosová  Alena

                                                        Rigová Ľubica

V kuchyni pripravujú stravu pani kuchárky... :  Šályová  Ľudmila

                                                                          Kuciaková  Anna   

                                                                          Gondeková  Mária   

                                                                          Mojžišová Alena              

                  vedie ich vedúca školskej jedálne a hospodárka  --  Bajzíková  Zuzana

                                                                                           tel.č.: 53 50 891.