ZAMESTNANCI  MŠ :  

V našej materskej škole výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú

pani učiteľky.

Riaditeľka materskej školy  --  Mgr. Jankovská Zdena

Pani učiteľky: Šandriková  Ľubica

                       Zubáčová  Iveta

               Mgr.Strapková Denisa

               Mgr.Lipčejová  Mária

                      Strelcová  Adriana

                 Bc. Korvíniová  Veronika

                       Balkóciová  Jana

                       Nulíčková  Zuzana

                Bc. Mazúchová Ivana

               Mgr. Klimová Lucia

               Mgr. Kamodiová Monika

           

                     

Poriadok udržiavajú pani upratovačky:  Balážová  Lýdia

                                                        Benačková  Marcela

                                                        Drahosová  Alena

                                                        Rigová Ľubica

V kuchyni pripravujú stravu pani kuchárky... :  Šályová  Ľudmila

                                                                          Kuciaková  Anna   

                                                                          Gondeková  Mária   

                                                                          Mojžišová Alena              

                  vedie ich vedúca školskej jedálne a hospodárka  --  Bajzíková  Zuzana

                                                                                           tel.č.: 53 50 891.