ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM    

       Materská škola plní ciele a požiadavky Školského vzdelávacieho programu

                                     "  LIENKA OBJAVUJE SVET "

Východiskom a záväzným dokumentom pre jeho tvorbu bol Štátny vzdelávací

program, ako najvyšší kurikulárny dokument.

 

"Lienka objavuje svet" - prečo lienka? Náš neoficiálny názov je Lienka. Každé

dieťa, ktoré sa stane "lienkáčikom", spolu s Lienkou objavuje a spoznáva svet,

jeho zázraky, tajomstvá ........                             

                                                                 

        Náš školský vzdelávací program je rozdelený do desiatich obsahových celkov,

ktoré vychádzajú z prirodzeného sledu udalostí, ktoré dieťa prežíva v priebehu roka.

           IX.  Vitajte v MŠ Lienka

                                                                         X.  Tajomstvá jesene

           XI.  Bezpečne do školičky
                                                                        XII.  Zimné radosti

             I.  V zdravom tele zdravý duch

                                                                          II.  Veselý človiečik

           III.  Čo nájdeme v knihe

                                                                          IV.  Príroda sa zobudila

           V. Rozkvitnutý svet

                                                                          VI. Slniečko nás hreje