TRIEDY

    Naša materská škola má šesť tried. Aby si deti vedeli ľahko

    nájsť svoju triedu, každá je označená symbolom zvieratka.

 

I.trieda  -  LASTOVIČKY    p.uč.: Strelcová Adriana

                                               Bc. Mazúchová Ivana                                           

                                                   


    II.trieda  -  VČIELKY   p.uč.: Mgr. Jankovská Zdena

                                     Balkóciová Jana                                                           

                            

                       III.trieda  - MYŠKY  p.uč.: Mgr. Lipčejová Mária   

                                                                Mgr. Kamodiová Monika

                                                                                

            IV.trieda  - ŽABKY        p.uč.:  Bc. Korvíniová Veronika

                                                           Mgr. Klimová Lucia

                                                           Mgr. Kozáková Lucia

                      

                            V.trieda  -   MOTÝLIKY   p.uč.: Šandriková  Ľubica

                                                                          Nulíčková Zuzana

                                                                                                                                 

                                                                      


                  VI. trieda  - RYBIČKY     p.uč.: Zubáčová Iveta

                                                           Mgr. Strapková Denisa