TRIEDY

    Naša materská škola má šesť tried. Aby si deti vedeli ľahko

    nájsť svoju triedu, každá je označená symbolom zvieratka.

 

I.trieda  -  MYŠKY  p.uč.: Mgr. Lipčejová Mária   

                                        Mgr. Kamodiová Monika

                                              

 

    II.trieda  -  VČIELKY   p.uč.: Mgr. Jankovská Zdena

                                Balkóciová Jana                                                           

                            

                       III.trieda  - LASTOVIČKY    p.uč.: Strelcová Adriana

                                                                        Bc. Mazúchová Ivana 

                                                       

                                                                                

            IV.trieda  - ŽABKY        p.uč.:  Bc. Korvíniová Veronika

                                                           Mgr. Klimová Lucia

                                                          

                      

                            V.trieda  -   MOTÝLIKY   p.uč.: Šandriková  Ľubica

                                                                          Nulíčková Zuzana

                                                                                                                                 

                                                                      

 

                  VI. trieda  - RYBIČKY     p.uč.: Zubáčová Iveta

                                                           Mgr. Strapková Denisa