O  NÁS

                            

   Našu Materskú školu ,,Lienka" nájdete na sídlisku Zvolen - Západ Tepličky .

   Napriek tomu, že sa nachádza na sídlisku, má výhodnú polohu, pretože deti pri

   pohľade z okna i pri pobyte na školskom dvore nevidia len paneláky a autá, ale

   aj kus prírody za riekou Hron a mestský lesopark Lanice.

                                    

                    Prevádzka  materskej  školy  je 

             

                       od  6.30 hod. do 17.00 hod.

Pre detičky varia naše tety kuchárky samé dobroty. V jedálnom lístku nechýbajú

jedlá z rôznych druhov mäsa, cestovín, sladké dobroty, BIO potraviny ... 

Často sú zaradené mliečne výrobky a ovocie. Pitný režim je zabezpečený počas

celého dňa. Prednosť dávame čistej vode a čajom pred sladenými nápojmi.

             K nahliadnutiu ponúkame jedálny lístok na jeden týždeň.

                                  Jedálny lístok.rtf (97,7 kB)

Našu Materskú školu Lienka môžete

kedykoľvek po dohode s pani

riaditeľkou navštíviť.

Zažijete tak jej atmosféru, presvedčíte

sa, že citlivo vnímame detskú dušu,

nahliadnete na výchovno - vzdelávací

proces a zoznámite sa s priestormi.

 

         DEŤOM I RODIČOM SÚ

     BRÁNY NAŠEJ MŠ LIENKA

       OTVORENÉ DOKORÁN.

           

         

 V našej materskej škole aktívne

 funguje Knižnica pre detskú

 verejnosť.Knižný fond tvoria detské

 knihy zábavného i vzdelávacieho

 charakteru. Vybraté publikácie

 je možné zapožičať po prihlásení

 sa za člena knižnice.

 

           Tešíme sa na malých čitateľov