JANUÁR:

       V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH         

  

       Deti sa oboznámia s ľudským telom, jeho časťami a funkciami.

               

Budeme sa venovať významu zdravej výživy a zdravého životného štýlu.