MÁJ:

                      ROZKVITNUTÝ  SVET 

      
  

        Budú dominovať  činnosti motivované rodinou, domovom a Dňom matiek, 

            zámerom ktorých je rozvoj pozitívnych sociálnych vzťahov v rodine, 

                           úcte k mamám, k rodičom, starým rodičom.

                                      

 

            Priamym pozorovaním budú spoznávať rôzne druhy kvetov a

                                        život niektorého hmyzu.

           

Budeme spievať piesne a recitovať básne o mamičkách, kvietkoch aj „chrobáčikoch“.