NOVEMBER: 

                 BEZPEČNE  DO  ŠKOLIČKY

           

U DETÍ SA BUDEME SNAŽIŤ VYPESTOVAŤ ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP

      K BEZPEČNÉMU SPRÁVANIU SA NA CESTE I MIMO NEJ.

DETI SA NAUČIA ROZLIŠOVAŤ, PRIRAĎOVAŤ, TRIEDIŤ DOPRAVNÉ

                                          PROSTRIEDKY.

           


          DETI OBOZNÁMIME SO ZÁCHRANÁRSKYMI ZLOŽKAMI.

SPOPLOČNE BUDEME POZNÁVAŤ HISTORICKY VÝZNAMNÉ MIESTA

VO SVOJOM MESTE A PRÍRODNÉ KRÁSY SVOJHO REGIÓNU AJ ŠTÁTU.