MÁJ

v ročnom období – jar. Doplnia si poznatky na tému domáce zvieratá a ich mláďatá. Praktickou
činnosťou – klíčenie a priamym pozorovaním získajú vedomosť o živote rastlín, tiež sa
zameriame na pochopenie rozdielu medzi stromom a kríkom.
Zaradením hudobno – pohybových hier, piesní a básní im priblížime tradície Veľkej noci.

                       „ROZKVITNUTÝ  SVET“

                            

Budú dominovať činnosti motivované rodinou, domovom a Dňom matiek,

ktorých zámerom bude rozvoj pozitívnych sociálnych vzťahov k rodine,

úcte k  mamám, k rodičom, starým rodičom

                                                               

Priamym pozorovaním budú spoznávať rôzne druhy kvetov a život

niektorého hmyzu.