JÚL:

   

PRÁZDNINOVÉ  ČINNOSTI, KTORÝMI SI UPEVNÍME A ZOPAKUJEME

                         ČO  VŠETKO  SME  SA V  MŠ  NAUČILI.

       
   

                          


AUGUST: