MAREC:

            ČO NÁJDEME  V  KNIHE

 

Prostredníctvom kníh a encyklopédií  deťom  priblížime poznatky

na tému Vesmír. Túto vzdialenú tému deťom priblížime tvorbou 

     rôznych kompozičných celkov o Zemi, Slnku, Mesiaci a

                                 o hviezdach.

                     
   

      Poskytneme im aj poznatky o zložkách neživej prírody. 

 

      Upevňovať si budú poznatky o geometrických tvaroch. 

                                

        

         Hlavnou témou však bude kniha v akejkoľvek podobe

        – tvorba knihy, autor, ilustrátor, ako s knihou narábať...