ROK 2011

 

        FAKTÚRY                             OBJEDNÁVKY     

          Faktury 1_1_11 
    (zverejnené 16.02.2011)                          Objednavky 30. 4. 2011

                                                                (zverejnené 06. 05. 2011)                                 

      Fakturydo28.2.2011

     (zverejnené 04.03.2011)                         objednavky  december

                                                                (zverejnené 21. 12. 2011)

       Fakturydo31.3.2011.

     (zverejnené 04. 04.2011)

 

       Fakturydo30.4.2011.

       (zverejnené 06. 05. 2011)

 

            Faktury maj.

       (zverejnené 02. 06. 2011)

 

             Faktury jun

        (zverejnené 05. 07. 2011)

 

              Faktury jul.

        (zverejnené 12. 07. 2011)

 

           faktury september.

         (zverejnené 03. 10. 2011)

           

             faktury október.

         (zverejnené 30. 10. 2011)

 

           faktury november.

          (zverejnené 05. 12. 2011)

 

           faktury december.

        (zverejnené 02. 01. 2012)

 

 

 

                                      ZMLUVY

                                          Zmluva-_Proizol.

                                     (zverejnené  10. 06. 2011)

 

                                 ZmluvaodieloaRioknac.724311

                                     (zverejnené  05. 07. 2011)

 

                                ZmluvaodieloaRioknac.724311A

                                      (zverejnené 05. 07. 2011)

 

                                 ZmluvaodieloaRioknac.725711

                                     (zverejnené  05. 07. 2011)

 

                          Zmluva_o_dielo_LS_spol._s.r.o._č.5-2011

                                     (zverejnené  04. 08. 2011)

                      Dodatok_č._1_k_Zmluve_o_dielo_LS_spol._

                                     (zverejnené dňa 02.09.2011)