PRIESKUM MEDZI RODIČMI DETÍ ZVOLENSKÝCH ŠKôL A 

                                ŠKOLSLÝCH ZARIADENÍ

 

Vážení rodičia,

Mesto Zvolen pripravilo dotazník pre rodičov detí materských, základných

a stredných škôl vo Zvolene. Jeho cieľom je získať informácie a názory rodičov

o rôznych aspektoch školstva vo Zvolene podľa vlastných skúseností so školami

a inštitúciami voľného času, ktoré navštevujú ich deti.

 

Dotazník je v elektronickej podobe, môžete ho vyplniť na tejto adrese:

                  https://www.surveymonkey.com/r/SkolstvoZV  

 
 

 

                     Plagát_prieskum_skolstvo_ZV_QRkod.docx (23767) 

  

 

                 

 

      Ďakujeme všetkým darcom 2% z daní.

 
 
 


                                  EKO - UČEBŇA  V NOVOM  ŠATE

             Naša MŠ je už roky zapojená do projektu Zelená škola a postupne sa nám

 podarilo vytvoriť pre deti podnetné prostredie zamerané na environmentálnu

 výchovu.Stále však hľadáme nové, pre deti zaujímané možnosti aby bola

environmentálna téma deťom ponúknutá hlavne formou zážitkov a priameho

kontaktu s prírodou.

              Aj preto sme sa uchádzali o podporu prostredníctvom grantu

"Pomáhame vyrásť", kde sa nám podarilo získať finančné prostriedky na revitalizáciu

všetkých enviro - prvkov na školskom dvore.

Hlavným cieľom bolo obnoviť prvky na školskom dvore, ktoré spĺňajú účel

"eko- učebne" a doplniť nový prvok z drevených paliet. Obnoviť: bylinkovú špirálu
a záhradku, motýlí záhon, územie nikoho, pocitový aj náučný chodník, kvetinovú

záhradku. Z paliet zhotoviť kompostovisko a stojany na vysadenie byliniek,okrasných

kvetov, skalničiek.

Zrealizovaním tejto obnovy poskytneme deťom a blízkej verejnosti nové, krajšie,
efektívnejšie prostredie pre množstvo zážitkov. Napr.: zážitky, poznatky,skúsenosti

z oblasti starostlivosti o rastliny, bylinky, pozorovanie´života opeľovačov...

Na realizácii sa podieľali deti a rodičia MŠ, celý personál MŠ, študenti TU Zvolen.

             

FOTO: https://drive.google.com/drive/folders/1EDX7fvCVBGekW3JxtQpyt90CMJVAIszz    
          Ďakujeme  všetkým,  ktorí  nám  prispeli

 

                                    2% z daní.


          


           VÝUKOVÝ  PROGRAM  O  VČIELKACH


   SO  ŠTUDENTKOU  TECHNICKEJ  UNIVERZITY.


Študentka  TU  navštívala  triedu  Včielok  so zámerom:  oboznámiť deti so životom

naozajstných včielok a niektorých opeľovačov. Deti sa  dozvedeli veľa nového o tom,

ako žijú včielky v prírode ale aj v meste. A hlavne čím sú pre nás ľudí užitočné....


                     Výukový program bol súčasťou spoločného projektu

                      Technickej univerzity vo Zvolene, CEEV Živica a

                     mesta Zvolen Mestské včely/Mestá pre  opeľovače.


       Viac informácií o projekte sa môžete dočítať na  https://mestske-vcely.sk


              


               DOMČEK  PRE  CHROBÁČIKY


Environmentálna výchova je v našej MŠ jednou z hlavných priorít. No, keďže sa
nachádza na veľkom mestskom sídlisku, je na nás ako poskytneme deťom

podmienky na využívanie zážitkového učenia. Postupne sa nám podarilo

vybudovať na našom školskom dvore bylinkovú špirálu, pocitový chodník,

kvetinovú záhradku a náučný chodník.


Vďaka spolupráci s odborníkmi z Centra environmentálnej a etickej
výchovy Živica nám najnovšie na školskom dvore  "vyrástol" hmyzí hotel a motýlí záhon.


Hmyzíhotel je vytvorený z "mŕtveho dreva", ktoré upravil profesionálny rezbár.
Poskytuje špecifické prostredie a úkryt pre rôzny hmyz.

Motýlí záhon - sú vysadené trvalky nektarodajných rastlín, ktoré budú kvitnúť počas
celej sezóny aby zabezpečili potravu pre včely, motýle a iný opeľujúci
hmyz.

Pre nás s deťmi je teraz prvoradé zalievať, zalievať, zalievať a tešiť sa
na to, keď nám celý záhon rozkvitne. Potom budeme spoločne pozorovať
kvitnúce rastlinky, kto ich opeľuje a započúvame sa do bzučania "chrobáčikov".

                                                                                 Už teraz sa všetci tešíme.

       


  V  NAŠEJ  MATERSKEJ  ŠKOLE  NÁJDU  VŠETKY  DETI

 

                                            L  --   láskavý

                                            I   --   individuálny

                                            E  --   empatický

                                            N  --   nápaditý

                                            K  --   komunikatívny

                                            A  --   aktívny

 

                                                     PRÍSTUP  KAŽDÝ  DEŇ.