OKTÓBER:

                         

 

          S deťmi budeme bezprostredne pozorovať

         znaky jesene, farebnosť prírody, dozrievanie

                   plodov v sadoch a záhradách.  


        Našim cieľom bude, aby deti citlivo vnímali

            krásu prírody, jej jedinečnosť a čaro.

  Prostredníctvom aktívneho poznania a zážitkového

    učenia budeme deťom vštepovať lásku k prírode

           a prehlbovať environmentálne cítenie.