DECEMBER:

                          ZIMNÉ  RADOSTI

 

         Aktivity s deťmi budú zamerané na rozvíjanie poznatkov

                         o aktuálnom ročnom období. 

             

       Oboznámime deti so zmenami v prírode, deti sa naučia 

       charakterizovať znaky zimy v spojení s činnosťami, 

                 ktoré sa v tomto období vykonávajú.

                       

   Pripomenieme deťom tradíciu prežívania vianočných sviatkov

      a potrebu pestovania pozitívnych citových väzieb v rodine.

                           

                                    obrázky - zdroj internet