RECYKLOHRY    NA  NAŠEJ  MATERSKEJ  ŠKOLE   

  

   Naša materská škola sa zapojila do školského recyklačného

   programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť

   ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu vyradených

   elektrozariadení.

 

  Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov

  u mladej generácii a tiež zaistiť recykláciu drobných vyradené

  elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.

 

  V rámci projektu Recyklohry je naša materská škola vybavená

  zbernými nádobami na vyradené drobné elektrozariadenia.

  Zberné nádoby poskytnuté spoločnosťou ASEKOL SK sú

  umiestnené v jednotlivých pavilónoch budovy materskej školy,

  pri vstupe.

 

  Každé dieťa - rodič môže do školy nosiť vyradené a nepotrebné

  drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku,

  telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman

  alebo  MP3 prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu,

  fén, atď.).

  Naše deti sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaži,

  výtvarných či iných úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie

  odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.

  Za nazbierané vyradené drobné elektrozariadenia a splnené úlohy

  získa naša škola body, za ktoré deťom budeme môcť obstarať

  rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas.

 

  Aj Vy, rodičia sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma

  nejaké vyradené drobné elektrospotrebiče, prineste ich do

  materskej  školy. Zaistíte tak ich recykláciu a svojim deťom

  pomôžete získať  body na nákup odmien.

                   

 

                                                                        Ďakujeme