Integračný a vzdelávací program

             "S medvedíkom NIVEA spoznávame svet"

 

      Pracovný  zošit je zameraný na plnenie troch hlavných cieľov:

 

Prvý sleduje proces socializácie a vlastnej identifikácie dieťaťa. Odvíja sa od

 prirodzených väzieb v rodine cez nadväzovanie vzťahov v detskej skupine, 

až k širokému okruhu sociálneho i prírodného prostredia.

 

Druhý okruh prináša podnety pre rozvoj orientácie v priestore a čase. Rozvíja 

pozornosť, hrubú a jemnú motoriku, koordináciu ruky a oka, rozlišovanie pravej

a ľavej strany.

 

Tretí cieľ využíva prednosti zážitkového učenia. Pri niektorých úlohách je potrebné

 pozorovanie a praktická činnosť, pri ktorej deti deti získajú priame skúsenosti, 

ktoré následne využijú a uplatnia.