PLNENIE  ENVIRONMENTÁLNEHO     

                         AKČNÉHO   PLÁNU

    

                  PRIORITNÁ TÉMA: ODPAD

 

 1.CIEĽ: Realizovaním minimálne 14 vzdelávacích a praktických aktivít

              v MŠ do konca mája 2019, rozšíriť vedomosti o potrebe a 

              význame triediť odpad a tým chrániť životné prostredie.


AKTIVITA 1:  Aktualizácia enviro - násteniek na danú tému                   

AKTIVITA 2: Divadelné predstavenie z ponožkových bábok na tému Odpad

                    + rovesnícke vzdelávanie pre deti IX.ZŠ - I. ročník  FOTO

AKTIVITA 3: Článok v časopise - školský časopis + www. stránka 

AKTIVITA 4: Séria tvorivých dielní z odpadového materiálu: "Zubožrút",

                     Solárne dni, Zo starého nové.. 

AKTIVITA 5: Exkurzia do Mariusn Pedersen

AKTIViTA 6: Zapojenie do projektu Eko Alarm  

AKTIVITA 7: Zapojenie do projektu Recyklohry - súťaž v zbere elektroodpadu

AKIVITA 8: Enviro-hry na Deň Zeme- akcia pre deti a rodičov

AKTIVITA 9:  Zhotoviť búdky pre vtáčiky z odpadového materiálu

AKTIVITA 10:Zber starých črepníkov - využitie na školskom dvore

AKTIVITA 11:  Využitie starých drevených paliet na vysadenie kvetov,

                        byliniek, skalničiek na školskom dvore

AKTIVITA 12: "Recyklomiss" - vytvoriť z odpadového materiálu - každá trieda

                       z iného (napr.: pet fľaše, vrchnáky, toaletné rolky, krabičky,

                       preložky z vajec, kelímky od jogurtov)

AKTIVITA 13: Šetríme prvotné suroviny - Prečítaj a daruj - burza kníh 

AKTIVITA 14: Tvorba EKO-KODEXU 

 

CIEĽ 2: Znížiť množstvo vytvoreného odpadu o 10% do konca apríla 2019

 

AKTIVITA 1:Zhotovenie letákov na tému "ODPAD"

AKTIVITA 2: Používať papier z oboch strán.

AKTIVITA 3: Zhotovenie kompostoviskam zo starých paliet