OZNAMY


  MATERSKÁ  ŠKOLA  BUDE  ZATVORENÁ  V TERMÍNE  


OD 27.DECEMBRA  2017  DO 29.DECEMBRA 2017.    Na základe počtu záväzne prihlásených detí bude

    prevádzka  Materskej školy zabezpečená v dňoch

         

               2. januára 2018 -- 5. januára 2018


 v pavilóne A v dvoch triedach len pre záväzne prihlásené deti.